Three more restaurants at Take a Bite; Glen St. closure OK.